Lederudvikling

cochingcontent

Mange udfordringer kan sparres og klares med chef og lederkolleger, men i nogle tilfælde kan inddragelse af en ekstern ressource være påkrævet.

Det kan være temaer omkring det personlige lederskab, magt, rollen som leder, samarbejde, stress, konflikter, relationelle og kommunikative udfordringer...

Jeg lytter til dig og udfordrer dine antagelser, gamle strategier og perspektiver.
Jeg hjælper dig til at ændre fastlåste mønstre, vaner og handlemåder.


For dig
 som ønsker at:

  • Blive klogere på dig selv og dine bevidste og ubevidste mønstre
  • Give dine værdier og principper et eftersyn - og måske en justering
  • Blive bedre til at prioritere ud fra dine værdier og principper
  • Kommunikere præcist, tydeligt og ligeværdigt
  • Kunne zoome ud og se sagen i et større (organisatorisk) perspektiv
  • ... at gå på opdagelse i, hvad der aktuelt rører sig i dig


Personligt lederskab

Udvikling af dit personlige lederskab bliver mulig, når du prioriterer tid til at kigge på din egen praksis og til at reflektere over den.

Er du den leder, du gerne vil være? Håndterer du konflikter, som du ønsker at gøre?
Hvem/hvad lader du dig irritere af? Ved du, hvad der er i spil, når det sker?
Kan du spotte, når en medarbejder er på vej til at blive stresset? Kender du dine egne grænser for stress? Osv.

For at ændre vaner og mønstre, der står i vejen for at være den leder, du - også - gerne vil være, og måske ligefrem i at være det menneske du også - gerne vil være, må nye vaner og mønstre være stærkt forankret i værdier og principper, som er funderet i den "indre stemme" som ved, hvad der er rigtigt for dig.

Vi lader os ofte styre af underliggende mønstre/dynamikker, som hidrører fra en tid, hvor andre satte dagsordenen, og glemmer at det er os selv, der "sidder ved rattet" i vores liv.

Personligt lederskab handler om at tage ansvar for sig selv og sine følelser, så man kan styre efter sine værdier og principper og derved møde mennesker og udfordringer fra et solidt forankret og ligeværdigt sted.
Selvfølgelig med organisationens formål som pejlemærke.


Følelser, intuition og mavefornemmelse
I mange arbejdskulturer er "mavefornemmelse" ikke i høj kurs. At lytte til sin mavefornemmelse bliver forvekslet med at være styret af sine følelser.
Men mavefornemmelse - eller intuition om du vil - og manglende kontrol af følelser er ikke det samme.

Tværtimod fristes jeg til at sige. Når vi overhører den indre stemme, der ved, hvad der er rigtigt og forkert i en situation, er det ofte fordi, vi ubevidst lader os styre af gamle mønstre og følelser, som leder os på afveje.

Vi kommer derved til at gå på kompromis med vores værdier og principper, og med det som opleves som det rigtige at gøre.

Dette er i mange tilfælde den underliggende årsag til mange af de konflikter, der er i spil på en arbejdsplads.

Der er store gaver at hente ved at give "mavefornemmelsen" sin rette status tilbage. Det er i øvrigt også den, man overhører, når man oplever stress. Der bliver noget andet, der er vigtigere at lytte til, end hvad din krop fortæller dig.


Varighed
Et coachingforløbs varighed er individuelt.
Efter første session vil du vide, om jeg den rigtige til at hjælpe dig videre og kan træffe beslutning om at fortsætte forløbet.
En session varer ca. 90 minutter. Ved stress vil de første sessioner ofte være lidt kortere.


Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk