Relationel koordinering

relationelcontentNår det tværfaglige samarbejde trænger til et løft.

Relationel Koordinering handler om at styrke de fagprofessionelles kommunikation og handlinger med henblik på at integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning.

At se de aktiviteter, som udføres i de forskellige fagområder, ind i den store kerneopgave, så alle trækker på samme hammel.

Ved at lave en kortlægning af samarbejdet, får ledere og medarbejdere et overblik over, hvor samarbejdet fungerer godt, og hvor der med fordel kunne ske en udvikling.

Relationel Koordinering har et klart og specifikt fokus på kerneopgaven, og metoden er særlig relevant for arbejdsprocesser, der er præget af:

  • Gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelles udførelse af opgaveløsningen
  • En høj grad af uforudsigelighed
  • Tidspres

Det kan være i det tværfaglige samarbejde, det kan være i samarbejdet mellem vagtlag, eller det kan være i andre tværgående sammenhænge, hvor der er flere om at løse en fælles opgave.

I Relationel Koordinering undersøger vi samarbejdet ud fra følgende 7 parametre:

RELATIONER

Fælles mål
Forstår vi det samme, når vi taler om det fælles mål?
Ved alle medarbejdere og borgeren, hvor vi skal hen?

Fælles viden
Ved vi nok om hinandens roller, arbejdsgange, og betydning i løsningen af netop denne opgave?
Bidrager alle med, hvad de hver især ved og kan i forhold til opgaven?
Fortæller vi selv, hvad vi har behov for?

Gensidig respekt
Lytter vi til andre faggruppers perspektiver på kerneopgaven - og respekteres deres bidrag?
Respekteres vores?

KOMMUNIKATION

Hyppighed
Kommunikerer vi ofte nok? Måske for ofte?

Rettidighed
Giver vi og modtager vi den viden, der har behov for, når vi skal bruge den?

Præcision
Kommunikerer vi, så det er til at forstå, hvad der bliver sagt og skrevet på tværs?

Problemløsning
Er vi optaget af at løse de problemer, der opstår undervejs – eller sender vi ”aben” videre?

Har dette vakt din interesse, så kontakt mig endelig for en uddybende snak.

Væksthus for Ledelse har desuden udgivet en glimrende introduktion til Relationel Koordinering i publikationen, som kan bestilles gratis eller downloades som PDF her:
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/relationel-koordinering/


Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk