Om erhvervscoach Gitte Olsen

Med mange års erfaring som underviser, erhvervscoach og facilitator, er jeg solidt forankret i min praksis og møder mennesker, hvor de er.

Jeg har noget på hjerte og er ambitiøs omkring mit virke. Det er mit mål, at mennesker, jeg arbejder med, får sat gang i en udviklingsproces, som fortsætter efter endt forløb.

Jeg ønsker at skabe grobund for personligt lederskab funderet i integritet, ligeværdighed og etik.

Det systemiske perspektiv er mit afsæt og jeg ser den ligeværdige relation som afgørende for at skabe udvikling.

Jeg er under stadig videreuddannelse, og de senere år har mit fokus særligt været på Systemic Organizational Constellation Work.

Som underviser:
Tilbyder jeg involverende og praksisnære udviklingsforløb, kurser og efteruddannelse inden for kommunikation & samarbejde, relationel koordinering, coaching og samtaler, systemisk opstilling mm.
I får en levende formidler og procesfacilitator, der formår at inddrage, bringe forforståelser i spil, udfordre med respekt og møde deltagerne, hvor de er.

Som erhvervscoach:
Er jeg nærværende, skarp, empatisk, direkte og med et særligt fokus på personligt lederskab.
Mine forskellige tilgange, teorier og redskaber er efter mange års erfaring stærkt forankret. Jeg tør spørge ind til kernen og hviler i mig selv i mødet med mennesker på alle niveauer.

Som stresscoach:
Tager jeg ansvar for processen og guider den stressede gennem et forløb med fokus på både behandling, håndtering og forebyggelse. Jeg tager gerne imod mennesker, som ikke har følt sig hjulpet i tidligere stressbehandling.

Som facilitator og konsulent:
Lytter jeg ind til, hvordan jeg bedst kan bidrage til at løse den foreliggende opgave.
I fællesskab undersøger vi muligheder og begrænsninger, så processerne hviler på et velfunderet grundlag og derved styrker muligheden for udvikling og langsigtede resultater.

Baggrund

Jeg har været selvstændig erhvervscoach, underviser og facilitator siden 2007.

Før dette underviste jeg på højskole, daghøjskole og social-og sundhedsskole samt 10 år på produktionshøjskole og efterskole.

 • 1-årig Organisationsopstiller/International, Hellinger Instituut, Holland
 • 1-årig Organisationsopstiller/ ISFO
 • 2-årig Familieopstiller/ ISFO
 • Extended DISC® Person Analyse
 • Diplom i Ledelse 5/6/ Ledelsesakademiet/Forvaltningshøjskolen
 • Stresscoach/ Forebyg Stress
 • Coach med overbygning i Gruppe- og teamcoaching/ Axept
 • NLP Business Practitioner/ HUMI
 • Pæd. Diplomudd. i Drama/Århus Universitet
 • Lærer/Den frie Lærerskole
 • Hertil mange kortere og længere kurser.

Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk