Medarbejderudvikling

kursuscontentPraksisnære udviklingsforløb, kurser og temadage skræddersys efter aftale.

Det kan være et udviklingsforløb, som løber over kortere eller længere tid, en temadag, eller det kan være en egentlig efteruddannelse.

Min erfaring er, at forløb over flere dage giver bedre implementering af nye redskaber, tilgange og tænkning.

Jeg er optaget af at skabe indsigt og udvikling, så ledere og medarbejdere bliver bedre til at tage personligt lederskab.
At styrke forståelsen for og evnen til at tage ansvar for egne følelser og handlinger i mødet med andre mennesker - også når disse byder sider op, som ellers let kan give anledning til konfliktoptrapning.


Når dette lykkes
, baner vi vejen for synergi og konstruktive samarbejdsrelationer, hvor det bliver lettere at holde fokus på sag og indhold, på roller og funktioner, fremfor på personlige præferencer og alliancer. Vi flytter os fra "synsninger" og giver plads til faglighed og professionalisme.


Mit perspektiv
er systemisk, og jeg søger derfor gerne efter mønstre hos den enkelte, i teamet, i afdelingen og i organisationen.


Det er mit ønske
at skabe grundlag for refleksion, læring og udvikling, som fortsætter efter endt kursus.


Vi arbejder
i en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og refleksion. Det kan foregå i samlet flok, i grupper, parvis og individuelt.


Ring eller send en mail
og fortæl mig om dine tanker, ønsker, ideer. Så finder vi ud af, om der er basis for et samarbejde.

Læs mere om Relationel Koordinering her:
Kursus i Relationel Koordinering her

Læs mere om Systemisk Relationsopstilling her:
Kursus i Systemisk Opstilling her


Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk