Systemisk Opstilling

systemiskcontent

Systemisk opstilling er en metode til at arbejde med indre processer ved at synliggøre dem fysisk. 

Det kan f.eks. være et problem, en relation, en vision, en konflikt, et mål, en forhindring osv.
Facilitator synliggør ved at anvende figurer, markører eller personer.
Dette åbner for forståelse af sammenhænge, relationer og mønstre.

Indsigten åbner for mulige handlerum, retninger og beslutninger.

 

Kurser og uddannelser
Basisuddannelsen er et konkret og praksisorienteret uddannelsesforløb målrettet psykologer, vejledere, coaches, pædagoger, lærere, mentorer, terapeuter m.fl., der arbejder med individuelle samtaler, og som ønsker at lære nye metoder, som kan supplere og spille sammen med de i forvejen anvendte metoder.

Målet er dels at lære de grundlæggende metoder, så de kan integreres i din nuværende samtalepraksis - dels at få en større systemisk forståelse.

Læs mere her: Basisuddannelse i Systemisk Opstilling

Gruppesupervision
Har I lyst til at udvide den traditionelle supervision med nye metoder og tilgange, så kunne det være en mulighed at bruge netop Systemisk Opstilling.
Se også Supervisionsgruppe for ledere

Om systemisk opstilling
Systemisk Opstilling er et overordnet begreb, der dækker over forskellige retninger som Familieopstilling, Organisationsopstilling og Strukturel Opstilling.

Metoden er en videreudvikling af Bert Hellingers tidlige arbejde med familieopstilling, og markante skikkelser som psykiater Gunthardt Weber, videnskabsteoretiker Matthias Varga von Kibed og psykolog Insa Sparrer har været store bidragsydere til dette arbejde.

Metoden hører hjemme i det systemisk fænomenologiske felt og er en sansebaseret arbejdsfom.

”To access information
that we already know
but we don´t know
we know”   Cecillio Regojo


Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk