Erhvervscoaching

Erhvervscoaching v/Gitte Olsen er et tilbud til private og offentlige virksomheder og organisationer, som ønsker at:

  • Styrke det personlige lederskab hos såvel ledere som medarbejdere
  • Udvikle en konstruktiv og ligeværdig kommunikation på arbejdspladsen
  • Styrke samarbejdet internt samt det tværfaglige og tværgående samarbejde
  • Henlede og fastholde fokus på opgaver, roller og funktioner.
  • Håndtere og forebygge stress

Det kan være udviklingsforløb i en medarbejdergruppe, og det kan være individuelle forløb.

Som erhvervscoach bruger jeg forskellige tilgange og redskaber til forskellige udfordringer og problematikker.
Min tilgang er altid funderet i det ligeværdige møde og på udvikling af personligt lederskab.

Relationel Koordinering
Når det handler om manglende eller dårligt samarbejde mellem forskellige faggrupper, vagtlag eller på tværs af afdelinger/områder kan en konkret tilgang være at inddrage elementer og metoder fra Relationel Koordinering.

Medarbejderudvikling
Hvis problemet ligger i en personalegruppe eller i et team kan det være relevant at starte med et oplæg, hvor jeg introducerer fælles sprog og fælles forståelse af kommunikation og samspil mellem mennesker. Vi etablerer altså først en åbning for, at samtale kan finde sted, som så kan danne fundament for den videre proces - Udviklingsforløb for medarbejdere.

Systemisk Opstilling
Systemisk opstilling er en særlig god metode, hvis I ønsker at gå på opdagelse i de underliggende dynamikker og mønstre, som står i vejen for udvikling. Her arbejder vi i et fænomenologisk og sansebaseret felt, hvilket kan skabe genveje til erkendelser og forståelser, som ellers kan være svære at finde frem til - Systemisk opstilling.

Stresshåndtering
Er du selv stresset, eller har du medarbejdere, der er det, tilbyder jeg målrettede forløb, hvor der både tages hånd om at få nervesystemet i ro, og som sikrer, at indsigterne fra arbejdet og de konkrete redskaber kan bruges efterfølgende, så den stressede bliver i stand til at forebygge tilbagefald.
Et stressforløb kan for mange være den ”gave”, der skaber grobund for et fremtidigt liv i balance og med personligt lederskab såvel arbejdsmæssigt som privat - Stresshåndtering.

Lederudvikling
Har du lyst til at blive klogere på de mønstre og dynamikker, som ind i mellem leder dig væk fra den vej, du ønsker at gå, og fra det menneske du ønsker at være? Så kan et individuelt forløb måske være noget for dig - Udviklingsforløb for ledere.
Disse er også brugbare for medarbejdere, hvor fokus er på deres udviklingspunkter.

Kurser og efteruddannelser
Ønsker I at efteruddanne personalegrupper og teams inden for Coaching og samtaler, Relationel Koordinering eller Systemisk opstilling, er I velkomne til at tage kontakt til mig, så jeg kan skræddersy et kursus, der passer lige til jer.


Erhvervscoaching
Gitte Olsen - Erhvervscoach - logo

Nyborgvej 4B, 2. sal
5700 Svendborg

2020 9718

gitte@gitteolsen.dk