­

systemiskcontent

Systemisk opstilling er en metode til at arbejde med indre
processer ved at synliggøre 
dem fysisk. 
Det kan f.eks. være et problem, en relation, en vision, en konflikt, et mål,
en forhindring osv. 
Facilitator synliggør ved at anvende figurer,
markører eller personer. 
Dette åbner for forståelse af sammenhænge, relationer og mønstre.
Indsigten åbner for mulige handlerum, retninger og beslutninger.

 

Kurser og uddannelser
Basisuddannelsen er et konkret og praksisorienteret uddannelsesforløb målrettet
psykologer, vejledere, coaches, pædagoger, lærere, mentorer, terapeuter m.fl.,
der arbejder med individuelle samtaler, og som ønsker at lære nye metoder,
som kan supplere og spille sammen med de i forvejen anvendte metoder.

Målet er dels at lære de grundlæggende metoder, så de kan integreres i din 
nuværende samtalepraksis - dels at få en større systemisk forståelse.

Uddannelsen starter næste gang i april 2020. Læs mere her:
Basisuddannelse i Systemisk Opstilling - Forår 2020

Gruppesupervision
Har I lyst til at udvide den traditionelle supervision med nye metoder og 
tilgange, så kunne det være en mulighed at bruge netop Systemisk Opstilling.
Se også Supervisionsgruppe for ledere - Forår 2020

Opstillingsforløb
Her kan du samle en gruppe, som ønsker at følges ad over f.eks. 4 gange á 3 timer,
Her får I alle hver jeres opstilling og træder ind som repræsentanter i hinandens
opstilling.

Om systemisk opstilling
Systemisk Opstilling er et overordnet begreb, der dækker over forskellige retninger
som Familieopstilling, Organisationsopstilling og Strukturel Opstilling.

Metoden er en videreudvikling af Bert Hellingers tidlige arbejde med familieopstilling,
og markante skikkelser som psykiater Gunthardt Weber, videnskabsteoretiker
Matthias Varga von Kibed og psykolog Insa Sparrer har været store bidragsydere til
dette arbejde.

Metoden hører hjemme i det systemisk fænomenologiske felt og er en sansebaseret
arbejdsfom.

”To access information
that we already know
but we don´t know
we know”   Cecillio Regojo

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718