­

cochingcontent

For dig som har behov for at vende faglige/personlige udfordringer.
Jeg lytter til dig og udfordrer dine antagelser, overbevisninger, gamle strategier og perspektiver.
Jeg hjælper dig til at styre uden om fastlåste mønstre, vaner og handlemåder.
Jeg puffer nænsomt til din komfortzone, så du kan agere på nye måder.

For dig som ønsker at:

  • Stå stærkere i dit eget fundament
  • Kommunikere tydeligere og skabe bedre relationer
  • Forstå styrken i dine svagheder og svagheden i dine styrker
  • Blive bedre til at håndtere konflikter hensigtsmæssigt – og have færre af dem
  • Blive bedre til at planlægge ud fra dine prioriteter
  • Have lettere ved at acceptere, anerkende og tilgive dig selv – og andre
  • Agere i større overensstemmelse med dine værdier

Udbytte af coaching
Mange får ikke nok udbytte af coaching, fordi der sættes mål og laves handleplaner på et overfladisk grundlag. Forandring og udvikling sker, når du prioriterer tid og rum for refleksion på et´dybere plan. Vi bruger ofte kun hovedet og glemmer at lytte til intuition/mavefornemmelse, selvom der er store gaver at hente ved at gøre det. Udvikling sker i en kontinuerlig bevægelse mellem sansning og refleksion. Mellem hjerne og hjerte.

En erkendelse opleves tit som en aha-oplevelse.
En aha-oplevelse opstår oftest i situationer, hvor der er tid til at mærke
– og tid til at reflektere over det, vi mærker.

At ændre mønstre
For at ændre de mønstre, der forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil og i at være det menneske, du – også - gerne vil være, må nye vaner være dybt forankret i dine værdier og ønsker for dit fremtidige liv. Arbejdsliv såvel som personlige/private liv. De skal stå lysende klart for dig – det kan jeg hjælpe dig med.

Sted
Coaching kan foregå i virksomheden eller i mine lokaler i Svendborg.

Du kan vælge at gennemføre sessionerne helt eller delvist via Skype eller telefon. Jeg anbefaler dog, at vi mødes mindst én gang.

Varighed
Et coachingforløbs varighed afhænger af hvilke temaer og udviklingspunkter, du arbejder med.

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718