­

relationelcontentNår det tværfaglige samarbejde trænger til et løft.

Igennem 2015 og 2016 har jeg som ekstern konsulent i
Odense Kommune, arbejdet tæt sammen med
Ældre- og Handicapforvaltningen i deres storstilede
projekt med at integrere Relationel Koordinering som en
gennemgående tilgang hos 3.500 medarbejdere.

 

Relationel Koordinering har et klart og specifikt fokus på kerneopgaven, og metoden er
særlig relevant for arbejdsprocesser, der er præget af:

• Gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelles udførelse af opgaveløsningen
• En høj grad af uforudsigelighed
• Tidspres

Det kan være i det tværfaglige samarbejde, det kan være i samarbejdet mellem vagtlag, eller
det kan være i andre sammenhænge, hvor der er flere om at løse en fælles opgave.

Relationel Koordinering handler om at styrke de fagprofessionelles kommunikation og
handlinger med henblik på at integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning.
At se de aktiviteter, som udføres i de forskellige fagområder, ind i den store kerneopgave, så
alle trækker på samme hammel.
Ved at lave en kortlægning af samarbejdet, får ledere og medarbejdere et overblik over, hvor
samarbejdet fungerer godt, og hvor der med fordel kunne ske en udvikling.

I Relationel Koordinering måles der på følgende 7 parametre:

RELATIONER

Fælles mål
Forstår vi det samme, når vi taler om det fælles mål?
Ved alle medarbejdere og borgeren, hvor vi skal hen?

Fælles viden
Ved vi nok om hinandens roller, arbejdsgange, 
og betydning i løsningen af netop denne opgave?
Bidrager alle med, hvad de hver især ved og kan
i forhold til opgaven?
Fortæller vi selv, hvad vi har behov for?

Gensidig respekt
Lytter vi til andre faggruppers perspektiver på
kerneopgaven - og respekteres deres bidrag?
Respekteres vores?

KOMMUNIKATION

Hyppighed 
Kommunikerer vi ofte nok? Måske for ofte?

Rettidighed
Giver vi og modtager vi den viden, der har behov
for, når vi skal bruge den?

Præcision 
Kommunikerer vi, så det er til at forstå, hvad der
bliver sagt og skrevet på tværs?

Problemløsning 
Er vi optaget af at løse de problemer, der opstår
undervejs – eller sender vi ”aben” videre?

 
Har dette vakt din interesse, så kontakt mig endelig for en uddybende snak.

Væksthus for Ledelse har desuden udgivet en glimrende introduktion til Relationel Koordinering i
publikationen, som kan bestilles gratis eller downloades som PDF her:
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/relationel-koordinering/

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718