­

Kontaktlæreren som løftestang

”Gitte er lyttende, observerende, har evnen til at korrigere indhold, knald dygtig, utrolig sympatisk og god til at skabe positive relationer med kursisterne”.

”Jeg er overbevist om, at alle nu vil kunne tænke i kompetencer og ressourcer. At der er en rød tråd i vores tilgang til børnene og hinanden. At vi fremadrettet bliver klædt på til at bruge redskaberne i personalegruppen. At det bliver en integreret del af vores daglige arbejde”.

”Det har været to meget givende dage for mig, og at jeg blev så modtagelig hænger sammen med måden kurset blev præsenteret på og gennemført. Tusind tak”.

”Meget inspirerende. Virkelig meget jeg kan bruge, overveje og reflektere over i fremtiden, både i forhold til elever, kolleger og andre personlige relationer”.

”Tiden har føltes kort med hyppige skift mellem teori og praksis – super. Jeg har lært at se kendte problemstillinger fra nye vinkler – super. Mange forskellige grupper giver variation ift. samtalepartnere – super”.

”Du er en dygtig underviser, der fangede mig med det samme. Jeg nød, at du holder fokus og stiller krav, og så nød jeg din ro”.

”Det var godt, at de forskellige teorier hele tiden blev koblet sammen med praktiske øvelser. At det var relevant for vores arbejde med eleverne”.

”Det hele har været godt, der var mange gode oplæg efterfulgt af øvelser, det var godt (må huske at bruge det i min undervisning). Var især glad for at finde ud af, at jeg var visuel, det forklarer meget!”

”Thumbs up!”

”Undervisningen var præget af ro, en behagelig stemme, en positiv, smilende og meget nærværende Gitte. God vekselvirkning mellem teori og praksis”.

”Jeg tager rigtig meget med mig og en boblende lyst til at gå i ”krig” med noget nyt.
Ser mig selv lidt større end før, mere påklædt til kommende udfordringer på arbejde, men også privat som mor, kone, veninde, søster mv.”.

”Faktisk hele kurset var godt – god struktur i opbygningen frem mod onsdag eftermiddags opgave”.

”Gitte, du er inspirerende som underviser. Vanskelige begreber gøres let anskuelige. Du skaber en god stemning i gruppen”.

”Jeg har fået nye og spændende spørge- og samtaleteknikker og bevidsthed om egne ressourcer. Gode redskaber i forhold til rollen som kontaktlærer. Gode redskaber i forhold til planlægning og konkretisering af opgaver”.

”Rigtig godt at du cirkulerede så meget rundt, når der var gruppearbejde. Du er god til at trække tråde og samle dem”.

”Du er meget inspirerende. Man kan virkelig mærke, at du brænder for det og vil det. Det gør også, at man selv vil det – også kl. 16 når man er træt. Du er rigtig god til at læse folk”.

”Kurset har haft en ryste sammen effekt. Vi er blevet givet et sprog”.

”Jeg har en oplevelse af, at jeg har lært mine kollegaer bedre at kende. Føler mig mere samhørig. Føler at der er mange adresser at henvende mig til, når der viser sig behov”.

”Super kursus”.

”Sessionerne med forskellige grupper gør, at der ikke bliver klikedannelse, og man bliver bedre til at skabe kontakt med hinanden”.

”Vi har fået et fælles udgangspunkt og derfor også et fælles sprog i forhold til vores måde at møde hinanden og især eleverne”.

”Tydeligt at der er skabt et kendskab og derved tryghed ved hinanden. Fælles sprog, fælles oplevelser, fælles redskaber”.

”Du er en god fortæller, du bruger både rum og tavle godt – det gør din undervisning levende. Tak for denne gang”.


Kurser, temadage og procesforløb

"Jeg har deltaget i det BEDSTE kursus i systemisk opstilling.
3 dages intensivt internat i systemisk opstilling samt en hel dags opfølgning, har givet teoretisk indsigt, metoder og masser af energi og motivation til at arbejde videre med ideerne og omsætningen til praksis. Jeg erfarede allerede efter de tre dage, at mange af elementerne i undervisningen, kunne omsættes direkte i min praksis som supervisor og konsulent. 
Gitte Olsens evne til at undervise, coache undervejs, sætte træningsøvelser i gang, være respektfuld overfor de mange teoriretninger indenfor systemisk opstilling, være autentisk og transparent i sine egne måder at forstå og arbejde med metoderne, at kunne udfordre og støtte – gav et helt unikt læringsrum med højt til loftet. Derudover tilbød Gitte en række af forskellige redskaber og metoder samt demonstrerede på en tydelig og engageret måde, hvordan de kunne anvendes. 
Udbyttet af kurset har været overvældende og i nogle opgaver ændret min faglige praksis".
Pernille Brok, Supervisor, organisationskonsulent, forfatter.
 

“Tak for et optimalt samarbejde. Jeg har været yderst tilfreds med din indsats i min afdeling. Hvis jeg får et lignende behov igen, vil jeg ikke være i tvivl om, hvem jeg skal kontakte”.
Inger Birkebæk Madsen, Afdelingsleder, Kolding Kommune

“At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Nogenlunde sådan sagde Søren Kirkegaard, og hvis man skifter ”menneske” ud med ”organisation” eller ”virksomhed”, synes udsagnet at være Gitte Olsens forskrift i sit arbejde som proceskonsulent.
På Vester Skerninge friskole oplevede vi, hvordan Gitte – med stor indføling, klogskab, humor og naturlig autoritet – på fornem vis lykkedes med at guide alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer igennem en visionsproces, hvor vi sammen blev meget klogere på betydningen af vores værdier, målsætninger, mission og visioner.
Gitte var hurtig til at finde ud af hvor vi var, og hvad vi havde brug for, og kunne dermed tilrettelægge en proces, hvor vi oplevede, at summen af vores anstrengelser bragte os et meget stort skridt videre med vores visionsformuleringer.
Jeg kan kun varmt anbefale Gitte som konsulent i lignende processer”.
Jens Fabricius Hansen, Skoleleder

“Jeg er imponeret over, hvor lynhurtigt du forstod ide og essens i vores temaer forandringsledelse, strategiforståelse og værdidrøftelser og din hurtige indføling med målgruppen.
Du er inspirerende at samarbejde med. Du har fornemmelse for, hvor du kan fremme forståelse gennem dine særlige input og spørgsmål. Du evner med respekt for målgruppen og dens viden og baggrund at henlede opmærksomheden på nye vinkler på et emne.
Du er en god lytter, der med dit overblik og dit nærvær skaber ro og dermed tryghed for medarbejderne til at komme på banen”.
Kamma Trier Hansen, Udviklingskoordinator Hjemmeplejen, Odense kommune

”Gitte er lyttende, observerende, har evnen til at korrigere indhold, knald dygtig, utrolig sympatisk og god til at skabe positive relationer med kursisterne”.
Dorthe Rud Jager, Forstander Fanø Efterskole

"Jeg har haft stor glæde af samarbejdet med Gitte Olsen omkring projektet Relationel Koordinering for alle driftsmedarbejdere i Odense Kommunes Ældre- Handicapforvaltning.
Gitte Olsen har haft til opgave at proceslede medarbejdergrupper af 8-10 pers., som har været på 2-dages træningsforløb. Gitte Olsens lange proceserfaring og personlige autoritet bidrager til at skabe tydelighed, klare og trygge rammer og givende refleksioner som opfølgning på træningen. 
Da medarbejderne kommer fra vidt forskellige driftsenheder i forvaltningen, har Gitte Olsen praktisk erfaring med omsætningen af Relationel Koordinering i mange forskellige samarbejds- og opgavekontekster.
Organisationspsykolog Karin Ottosen, Projektleder
 

“Du skal vide, at det virkelig har gjort indtryk på folk, og kursisterne har talt i utrolig positive vendinger. Jeg synes, du har en fænomenal god stil som underviser, du er nærværende og oprigtig, og det inspirerer folk til også selv at være nærværende og oprigtige. Det var virkelig godt! … og du har SÅ meget at have det i.”
Andrea Fisker, Projektleder

”Gitte Olsen har virkelig formået at sætte gang i samarbejdet på tværs af vore klubber. For mig personligt har hun desuden formået at inspirere til en fortsat personlig udvikling.”
Niels Ole Nielsen HK

“Vi har fået mange positive tilkendegivelser for dagen. I chefgruppen har vi drøftet såvel indhold, form og tid og er enige om, at det var rigtig godt. Desuden rigtig fint med afvekslingen mellem teori og arbejde. Det er vores oplevelse, at sektionslederne gik rigtig meget op i – ikke bare modellerne – men også deres handlingsplaner”.
Kirsten Strøm, Afdelingschef, Social- og Sundhedsområdet i Svendborg

“Tak for et super oplæg – de var meget tilfredse med forløbet og havde kun positive tilkendegivelser. De synes det var en god blanding af praktisk og teoretisk tilgang, også selvom et par af dem lige skulle ”ud over kanten”.
Rune Buch Andersen, Landsforeningen DGI

”Hvor der før kurset var en lille smule undren over, hvad man som træner kan bruge undervisning i kropssprog til, var al tvivl efterfølgende væk. Gittes kursus var uden tvivl en stor succes, og de redskaber som blev anvendt har flere trænere taget med sig. Gitte formåede at få trænerne til at rykke deres grænser og skabe bevidsthed omkring deres fremtoning. Trænerne er blevet klædt endnu bedre på til at takle de mange udfordringer, de står overfor som ungdomstrænere”.
Mads Christensen, Ungdomskonsulent, Sisu Basketball Klub


Coaching

“Gitte er en meget kompetent coach. Hun er meget empatisk, omsorgsfuld og formår at coache med så stor dygtighed, at enhver vil kunne profitere af samtalen, hvad enten det handler om at komme sig efter en stressperiode, eller man ønsker forandring/ udvikling af andre årsager. Gitte har stor viden om stress og et hav af redskaber, som hun bruger meget kompetent. ”
Jette Bernsen, Sygeplejerske og procesleder

"Gitte hjalp mig til at se mig selv udefra og dermed til at kunne reflektere over min adfærd og motiver, hvilket betyder, at jeg kan tage mere kontrol over mit liv.
En helt særlig egenskab Gitte har, er at hun til tider fik mig til at bryde ud i det gode grin over min adfærd, istedet for at bruge indsigten til at slå mig selv oven i hovedet med.
Jeg kan varmt anbefale hende som coach."
Bibi Braunstein, Simultantolk
 

"“Hvis du oplever, at jorden ryster under dig og du mister fodfæstet i dit liv – så tøv ikke med at kontakte Gitte. Da jeg fik stress, var Gitte min sikre støtte og guide. Jeg stod for enden af en mørk tunnel og Gitte hjalp mig til at se lyset i den anden ende. Gitte sætter med sin blide, smilende og anerkendende tilgang fokus på det, der er vigtigt i for dig. Hun rummer dig, når du har det svært, hun støtter dig, når du er ved at vælte. Gitte stiller spørgsmål, så du bliver bevidst om, hvad der egentlig har betydning for dig. Gitte er yderst kompetent og har en stor viden om, hvad din krop og din psyke har brug for, når du er i en stresset tilstand. Hun guider dig til at få øje på det, du er god til, det, du mestrer og det, du er ekspert i. Du kommer til at reflektere over dig selv, over dine værdier og hvilket indhold du ønsker, der skal være i dit liv. Med Gitte som coach fik jeg fodfæste igen og jeg er nu i stand til at lytte til mig selv og min krop. Jeg kan nu håndtere de forskellige pressede og stressede situationer, jeg udsættes for, på en hensigtsmæssig måde.
Anette Fink Jacobsen

“Jeg vil gerne sige tak for mødet med dig, Gitte. Jeg fået et væsentligt skub hos dig i den rigtige retning. Du er superkompetent og seriøs. En rigtig god oplevelse.”
Karin Henningsen, Leder

“Jeg konsulterede Gitte Olsen, da jeg stod i en vanskelig situation med overvejelser om, hvorvidt jeg skulle blive i mit lederjob.
Det var meget angstprovokerende for mig at skulle opsige min gode og prestigefyldte stilling.
Hverken jeg eller hun havde nogen dagsorden omkring udfaldet på problemet, andet end at jeg søgte en afklaring.
Denne lod Gitte mig finde frem til selv gennem en nænsom undersøgelse, hvor jeg hele tiden selv fandt svar på de relevante og udfordrende spørgsmål, som hun stillede – et genialt redskab i følge min bedste overbevisning.
Hun styrede processen gennem sin autencitet som menneske.
Hun lytter på en ægte og oprigtig måde uden at foregribe og drager ingen konklusioner.
Hun står ved sig selv helt og holdent, sådan at der netop bliver plads til én selv, helt og holdent.
Hun skabte et rum, der var fordomsfrit og trygt at være i, og hun formåede at guide mig stille og roligt igennem en proces, hvor jeg efterhånden turde stole på det, jeg selv mærkede.
Jeg har siden med mellemrum benyttet mig af muligheden for at blive coachet af Gitte.
Jeg vil til enhver tid anbefale coaching som et meget virksomt redskab, og jeg vil til enhver tid anbefale Gitte Olsen.”
Anonym leder, Sjælland

“Gitte Olsen forstår med stor professionalisme og konstruktive værktøjer at opbygge redskaber til at skabe overblik og overskud i arbejdet med komplekse processer. Gittes tilgang er både engageret og meget nærværende, hvorfor jeg med glæde giver mine bedste anbefalinger og ikke vil tøve med at anvende hende en anden gang”.
Trine Hald Christiansen, Projektleder

“Gitte, I think that you’re such a gifted and skillful coach, and you do it with such care and love that I felt very nurtured and I know that I benefitted lots from talking with you.”
Kathy Windfeld

“Du har en formidabel evne til at være stringent og fastholde mig i mit fokus. Du har stor indsigt og empati og tager mig alvorligt, uanset hvor jeg er på vej hen”.
Mette Gjerløff

Hej Gitte
Det har været en fantastisk rejse ind i mig selv. Den første gang jeg skulle op til dig, var jeg meget skeptisk for, hvad der skulle foregå. Jeg fik hurtigt opfattelsen af, at det ville blive nogle behagelige samtaler.
Jeg tror, at når man er ung, vil man helst selv kunne klare tingene. Man vil selv tackle de problemer der opstår, og man vil selv bearbejde de følelser man får – jeg havde især svært ved det sidstnævnte – det med at kunne få styr på, hvad der forgik oppe i mit hoved og få sat ord på det.
Det har været spændende at finde ud af ting om mig selv ,som jeg slet ikke vidste.
Med de mange gode værktøjer, som du har givet mig til at holde styr på mine følelser og tanker, har jeg kunne mærke en ro i mig selv, en følelse, som jeg ikke har haft før.
Jeg er super glad for, at jeg fik ringet til dig den dag, og fik aftalt en tid til en samtale. Jeg kan mærke, at jeg er blevet gladere og mere motiveret til at tackle kommende udfordringer.
Tusind tak for alt Gitte, det har været en fornøjelse at opleve mig selv på en anden måde.
Simon Styrup 22 år

“… du har hjulpet mig med dine skarpe spørgsmål og din varme og positive udstråling, der også brænder igennem telefonisk”.
Marie

“… har givet mig oversigt, indsigt og begyndende klarhed… samt refleksion og handling…”
Lone

 

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718

 

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs alt om gitteolsen.dk's cookie- og privatlivspolitik

Jeg accepterer