­

kursuscontentKurser og temadage skræddersyes efter aftale.
Det kan være en enkelt temadag eller et kursus over flere dage.
Det kan være et lærings- og udviklingsforløb, som løber over et år eller mere.
Min erfaring er, at kurser med opfølgning giver bedre implementering af nye redskaber, tilgange og tænkning.
Dette kommer også til 
udtryk i langtidseffekten.

 

Jeg er optaget af, hvordan vi forstår og sikrer, at vi hver især tager ejerskab for vores måde at være i verden på.

At vi tager ejerskab for vores følelser og vores handlinger i mødet med andre mennesker - også når dette møde byder sider op i os, som ellers let kan give anledning til konfliktoptrapning.

Når dette lykkes, baner vi vejen for synergi og gode arbejdsfællesskaber, hvor det er muligt at holde øjet på sag og indhold, på roller og funktioner, fremfor på personlige præferencer og alliancer. Vi flytter os fra "synsninger" og giver plads til faglighed og professionalisme.

Mit perspektiv er systemisk, og jeg søger derfor gerne efter mønstre hos den enkelte, i teamet, i afdelingen og i organisationen.

Det er mit ønske at skabe grundlag for refleksion, læring og udvikling, som fortsætter efter endt kursus.

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og refleksion. Det foregår i samlet flok, i grupper, parvis og individuelt.

Ring eller send en mail og fortæl mig om dine tanker, ønsker, ideer. Så finder vi ud af, om der er basis for et samarbejde.

Se desuden mine specifikke kurser:

Kursus i Systemisk Opstilling her
Kursus for undervisere og kontaktlærere her
Kursus i Relationel Koordinering her