­

systemiskcontentOpstilling er, med sit særlige fokus på sanserne som
informationskilde, en kraftfuld metode, der virker både
i sig selv og sammen med andre metoder.
Ingen metoder kan dog stå alene, og således kræver også
denne en 
facilitator med et solidt fundament af uddannelse,
erfaring og evne til at 
se sammenhænge.

Jeg tilbyder kurser, opstillingsgrupper, gruppesupervision.

 

Hvad er Systemisk opstilling?
Systemisk opstilling handler om at synliggøre indre processer ved at eksternalisere
dem fysisk. 
Det kan f.eks. være en relation, en vision, en konflikt, et mål, en forhindring mv.
Facilitator eksternaliserer ved at anvende figurer, markører eller personer. 

Dette åbner for forståelse af sammenhænge, relationer og mønstre.
Indsigten herfra kan åbne for mulige handlerum, retninger og beslutninger.
 

Fokus er først og fremmest rettet mod skabe indsigt og erkendelse, som kan
skabe grundlag for fokuspersonens videre vej.

Kurser og uddannelser
Kurser og uddannelser er målrettet dig, der arbejder med mennesker og samtaler;
socialrådgiver, vejleder, lærer, psykolog, pædagog, coach, terapeut …
Du er dog også velkommen, hvis du blot er nysgerrig. Der er masser af læring.

Målet er dels at lære de grundlæggende metoder, så de kan integreres i din
nuværende samtalepraksis - dels at få en større systemisk forståelse.

Opstillingsaftner
Jeg tilbyder aftener, hvor du kan få en fornemmelse af, hvad metoden går ud på.
Hvis I er 5-6 personer til en aften, kan vi aftale tid og sted sammen.

Opstillingsforløb
Her kan du samle en gruppe, som ønsker at følges ad over f.eks. 3 gange á 3 timer,
Her får I alle hver jeres opstilling og træder ind som repræsentanter i hinandens
opstilling.

Om systemisk opstilling
Systemisk Opstilling er et overordnet begreb, der dækker over forskellige retninger
som Familieopstilling, Organisationsopstilling og Strukturel Opstilling.

Metoden er en videreudvikling af Bert Hellingers tidlige arbejde med familieopstilling,
og markante skikkelser som psykiater Gunthardt Weber, videnskabsteoretiker
Matthias Varga von Kibed og psykolog Insa Sparrer har været store bidragsydere til
dette arbejde.

Metoden hører hjemme i det systemisk fænomenologiske felt og er en sansebaseret
arbejdsfom.

”To access information
that we already know
but we don´t know
we know”   Cecillio Reggio

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718

 

­