­

cochingcontent

For dig som har behov for at vende faglige/personlige udfordringer.
Jeg lytter til dig og udfordrer dine antagelser, overbevisninger og
perspektiver. 
Jeg hjælper dig til at tænke uden om fastlåste mønstre, vaner og
handlemåder.
Jeg puffer nænsomt til din komfortzone, så du kan agere på nye måder.

 

For dig som ønsker at:

• Få større klarhed over fastlåste situationer og mønstre
• Kommunikere mere anerkendende og skabe bedre relationer
• Blive bedre til at håndtere konflikter – og have færre af dem
• Se styrken i det, som du nu ser som dine svagheder
• Få større overblik, ro og nærvær i en hektisk hverdag
• Blive bedre til at prioritere, hvad du bruger tid på
• Have lettere ved at acceptere, anerkende og tilgive dig selv – og andre
• Leve i større overensstemmelse med dine værdier

Udbytte af coaching
Mange får ikke nok udbytte af coaching, fordi der sættes mål og laves
handleplaner på et overfladisk fundament.
Forandring og udvikling sker, når du prioriterer tid og rum for refleksion på et
dybere plan.
Vi bruger ofte hovedet og glemmer kroppen, som ved, hvad vi har brug for.
Der er store gaver i at blive bedre til at lytte til den.

En erkendelse opleves tit som en aha-oplevelse.
En aha-oplevelse opstår oftest i situationer, hvor der er tid til at mærke
– og tid til at reflektere over det, vi mærker.

At ændre mønstre
For at ændre de mønstre, der forhindrer dig i at gøre det, du gerne vil og i at være
det menneske, du – også - gerne vil være, må nye vaner være dybt forankret i dine
værdier og ønsker for dit fremtidige liv.
De skal stå lysende klart for dig – det kan jeg hjælpe dig med.

Sted
Coaching kan foregå i virksomheden eller i mine lokaler i Svendborg.
Du kan vælge at gennemføre sessionerne helt eller delvist via Skype
eller telefon.
Jeg anbefaler dog, at vi mødes mindst én gang.

Varighed
Et coachingforløbs varighed afhænger af hvilke temaer og udviklingspunkter,
du arbejder med.

Har du spørgsmål? Ring til mig 2020 9718

 

­